Отслабване в Група

Отслабвай в Група

Предизвикателството да отслабнеш в група Осветлението в залата е вече притъмнено, музиката е спряна, но в помещението се чува звук, подобен на жужене в кошер. Всички участници в Групата са заели местата си и докато […]