Защо е необходимо да се броят калориите?


Нестандартен метод за отслабване с матриците на Гаряев: сред звуково терапевтичните матрици на учения съществуват и две от които за изгаряне на мазнини и отслабване.

Защо е необходимо да се броят калориите?

Хората не отслабват, защото броят калориите. Сам по себе си методът за броене на калории не е причина за загуба на тегло. Хората отслабват, защото в тялото им е създаден и поддържан дълго време дефицит на енергия. Може ли да се отслабва, без да се броят калории? Да, може. Но без да се създаде енергиен дефицит, отслабването е непостижимо. Броенето на калориите е само инструмент. Прост, визуален, доказан инструмент, който създава решаващ калориен дефицит.

Техниката за броене на калории е доказана като ефективна в клинични проучвания

През 2014 г. изследователи от Оксфорд и Кеймбридж съвместно провели метаанализ на 37 независими проучвания, включващи общо 16 000 души. Субектите отслабнали благодарение на различни техники и програми. Целта на този метаанализ била да се определи кой от методите и техниките има най-голям принос за загуба на тегло.С други думи: да се проследи какво би било по-ефективно – посещаване на групови и/или индивидуални класове, водене на хранителен дневник, лична консултация с диетолог или в група, самостоятелно броене на калории, наблюдение на изпълнението на предписаните физически дейности (с надзирател), контакт и подкрепа от непосредственото обкръжение и други фактори.

Програмите с по-дълга продължителност, както и тези, в които субектите са броили калории, са значително свързани с по-голяма загуба на тегло. Броенето на калории показва най-силна връзка със загубата на тегло. От всички анализирани фактори връзката с отслабването на 12-ия месец остава значима за броенето на калориите -3,3 кг, а с участието на диетолог -1,5 кг.

Анализът на данните показал, че само добавянето на броене на калории към програма за отслабване увеличава загубата на тегло на субектите средно с три килограма, което е два пъти повече от работата с диетолог.Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност и затова се погрижихме да деактивираме полето за вписване на имейл, както и да изключим записването на IP. Молим за адекватни и тематични коментари.

Потвърди, че не си робот.