идеална фигура

Идеалните параметри за женска фигура

Параметри, размери, пропорции на идеалната женска фигура Идеални ли са «90х60х90» параметрите за женската фигура? Не можете да се похвалите с класическия идеал за женски мерки «90х60х90»? Не ви и трябват. Не само защото са […]

идеално тегло отслабване

Формули за изчисляване на идеалното тегло

Кое е идеалното тегло за една жена? Няма универсално такова, но пък има универсална формула за определяне на индивидуалното идеално тегло. Вие сте тези, които сте се вкопчили в концепцията за «идеалност». Самите вие сте […]